Simple PHP DDOS script

Ngồi rảnh rồi chỉnh cái PHP DDOSer cho nó đơn giản hơn :))
Download: tại đây
Cách dùng:
– Upload file ddos.php lên server nào đó (sau khi đã tấn công và up shell)
– Chạy file control.html
– Copy đường dẫn đến file ddos.php và dán vào khung đầu tiên
– Khung thứ 2 thì điền cái host cần ddos: ko có http hoặc www nha
– Cứ nhấn start và chờ
Hiệu quả: không rõ :D
Lưu ý: bạn hoàn toàn có thể mở nhiều tab file: control.html….Nếu có nhiều server hy vọng sẽ sập ^^

Share:

0 nhận xét