Cách Làm Người Khác Log Out Facebook Liên Tục

Cách Làm Người Khác Log Out Facebook Liên Tục

 

 B1. tạo 1 cái note: + tiêu đề k cần biết đặt là + nội dung là thế này copy dòng này vào là ok <img src="https://www.google.com/images/srpr/logo11w.png" /> 

B2: Lấy cái link url của cái Note mới tạo thay vào cái link này ví dụ link url note của mình làhttps://www.facebook.com/notes/cơn-gió-lạ-yucca/trick-games/583715431736775 thì nó sẽ như nàyhttps://www.facebook.com/dialog/sha...38&locale=en_GB&next=https://www.facebook.com 

Cách Làm Người Khác Log Out Facebook Liên Tục


B3. lấy link vừa tạo được và chạy => sau đó viết cái j đó sau post

B4. Quay về Note đó, edit lại nội dung là đổi nội dung thành: 
<img src="https://www.facebook.com/n/?home.ph...1407158669.AbmFCUyQje8q4Ovu&n_m=&lloc=2nd_cta" /> 
Ấn save => xong Enjoy your time nhé! ahihi =))) Khi đó bạn đừng về trang nhà hay ra trang chu?. Nhất là k F5 k thì dính log out liên tục còn các bạn khác chỉ cần onl thấy stt vừa post của bạn là lập tức log out luôn :))) muốn tránh thì dùng đt mà onl k thì dùng các trang dành cho di động mà onl THÂN ÁI ! nguồn: Yucca

 

Share:

0 nhận xét