share code ddos python part 2cho ae

share coe ddos python part 2cho ae

code này ae có thể tải python 27 về và sử dụng , link hướng dẫn mình sẽ up sau hoặc có thể dùng koding mà ddos nhé các hacker :D
http://sourceforge.net/projects/dequiem/files/latest/download

Share:

0 nhận xét