Tool SQL cơ bản cho newbie muốn học sql

—–
0. Chương trình tự động mở IE (đừng đóng lại nhé)

1. Điền link bị lỗi (không có dấu ‘)
2. Điền số cột trong query (sẽ được tự động hóa version sau)
3. Nhấn vào “Lay DS Bang” (chọn bypass method nếu cần)
4. Trên IE sẽ hiện ra một số, lấy số đó điền vào thông báo hiện ra
5. Danh sách bảng được liệt kê trên IE
6. Điền tên bảng muốn lấy tên cột vào khung “Ten bang”
7. Nhấn vào “Lay DS Cot”
8. Danh sách cột được liệt kê trên IE
9. Điền ds cột muốn lấy dữ liệu vào “Ten cot”
10. Nhấn vào “Lay du lieu”
11. Mở IE và ta có những gì cần 😀
——–

Tags:

Share:

0 nhận xét